Leserinnlegg: Jeg håper Grue har mer å komme med enn meningsløse appeller til «individets frihet».

FRIHET. Vi vet at det er Venstrealliansens politikk som bidrar mest til å fremme studentenes frihet, for det er en del av vårt grunnsyn. Kanskje det er derfor Grue er i opposisjon, skriver Tarjei Røsvoll. ARKIVFOTO: EINAR LOHNE BJØRU. 


Blå Listes og Høyres studenters Carl Christian Grue Solberg fortsetter med polemikken sin og skriver at «Å innføre et honours-program vil jo være å prioritere studentenes valgfrihet og mulighet til individuell tilpasning». Jeg kan innvende til det at å opprette en helsestasjon, som Venstrealliansen ønsker, er å «prioritere studentenes valgfrihet og mulighet til individuell tilpasning».

Blå Liste ønsker å opprette en helseportal for alle studenter. Jeg kan innvende at venstrealliansen ønsker å kjøpe Akademika og gjøre den student-eid igjen, som vil ha «betydning for ekte, vanlige mennesker».

Han skriver og at «Mitt politiske grunnsyn er at strukturene aldri må bli så endimensjonale og snevre at det ikke er plass til individuelle tilpasninger». Til det kan jeg innvende at jeg mener karaktersystemet er «endimensjonalt» og «snevert» slik at det ikke har plass til slike «individuelle tilpasninger» som at foreldrene dine ikke har råd å betale Sonans, Mentor og tid til leksehjelp etter skoletid.

Når venstrealliansen ønsker å kvotere folk med arbeiderklassebakgrunn er dette selvfølgelig muligens urimelig for Solbergs eksempel Marte (18) som har «arbeidet dag og natt for å nå sitt store mål», men vi mener det er vel så urimelig når Anne (18) som har lagt inn akkurat samme innsats ikke kommer inn på medisin – fordi hun i motsetning til Marte (18) ikke har fått privat mentor-leksehjelp på siden, og leksehjelp av mor og far siden barnehagen. Hvordan dette skulle føre til mindre «forutberegnelighet» enn for eksempel dagens kjønns- eller realfagspoeng, er vanskelig å forstå (et ord Grue for øvrig tydeligvis ikke forstår helt hva betyr fordi ingen har foreslått at like tilfeller ikke skal behandles likt eller at dette regelverket skal være vanskelig å finne fram i.)

Det Grue fortsatt ikke evner eller ønsker å forstå er at dette ikke handler om idealer eller ideologi. Vi kan godt ta de diskusjonene også, men jeg håper Grue har mer å komme med enn meningsløse appeller til «individets frihet» – appeller som forblir uten substans såframt deres innhold ikke spesifiseres (noe eksemplene ovenfor viser at Venstrealliansen like godt kan påberope seg).

Venstrealliansen forstår at studentpolitikken handler om fordeling av ressurser – enten det er honours-program versus helsestasjon, billigere pensumpriser contra helseportal eller et utilpasset karaktersystem versus et karaktersystem som tar hensyn til systematiske forskjeller i muligheten til å oppnå gode karakterer. Det hele handler om hvordan vi ønsker at semesteravgiften og universitetets penger skal benyttes for å best mulig fremme den enkelte students frihet. Det handler ikke om frihet men om hvem sin frihet.

Derfor er jeg ikke «sår» eller «forarget» fordi du er uenig med meg. Jeg er simpelthen lei av at du insisterer på å ikke diskutere politikk, men å fortsette med retorikk og tomme ord som ikke har noe med saken å gjøre. Så må du gjerne sitte der å tolke Venstrealliansens politikk som at den ikke tillater studenter å velge fritt, men vi vet at det er Venstrealliansens politikk som bidrar mest til å fremme studentenes frihet, for det er en del av vårt grunnsyn. Kanskje det er derfor Grue er i opposisjon.

Kommentarer

kommentarer