Arbeidsgiver trekker meg i lønn – er dette lov?

Arbeidsgiver trekker meg i lønn – er dette lov?

Den studentpolitiske debatten er pretensiøs og ekskluderende
Langer ut mot studentpolitikere:

Innser dere hvor ekskluderende språket deres er?

 

Små lysglimt

Vi må ikke misbruke denne sjansen

Gjennomslag kan ikke måles i resolusjoner

En studentpolitikers bekjennelser

Det er for lite slagkraft i studentdemokratiet

For lite slagkraft i studentdemokratiet

Ingen på UiB skal være ensomme

Ingen på UiB skal være ensomme

Stem fordi det virkelig betyr noe

Stem fordi det virkelig betyr noe!