Universitetet i Bergen nektet for at de arrangerte studieturer i strid med loven. De tok feil, og nå må de endre praksisen.


Ulovlige egenandeler

På vårsemesteret skrev Studvest flere saker om Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Bergen (UiB), som i flere år har arrangert studieturer der studentene selv må betale for reisen.

Disse turene var obligatoriske for å gå opp til eksamen, og dermed imot Universitets- og høyskoleloven, som sier at undervisningen i høyere utdanning skal være gratis.

Etter én måned beklaget høgskolen, og forsikret studentene om at det ikke skulle skje igjen. UiB gjorde imidlertid ikke det: De mente at det var snakk om såkalte feltkurs, ikke studieturer, og at slike reiser ikke faller under de samme reglene.

– Feltarbeid mener vi altså faller inn under kategorien undervisning utenfor campus. UiB vurderer det derfor slik at egenbetalingene som har vært praktisert hittil har vært innenfor lovens rammer, sa viserektor for utdanning Oddrun Samdal til Studvest i februar.

Departementet: – Ulovlig

Studvest fikk bekreftet til sammen 13 emner ved universitetet som ulovlig krevde inn penger.

Oddrun Samdal_MD_01

IKKE LENGER TVIL. Oddrun Samdal varsler at UiB sine rutiner skal endres. ARKIVFOTO: MARIE-LUISE DEIKE

Nå har Kunnskapsdepartementet sendt ut et brev som sier at UiBs tolkningen av loven er feil. «Etter departementets vurdering må en studietur forstås som reiser og opphold utenfor det faste studiestedet, eksempelvis skitur, skredkurs, feltkurs, tokt, ekskursjon og lignende», står det i brevet.

Nå har vi gitt beskjed til fakultetene om at tilbudene må endres.

Oddrun Samdal, viserektor UiB.
Lover endring

Slike turer kan skolene ikke kreve egenandel fra studentene for, med mindre det er valgfritt å delta. Det er kostnader knyttet til reise og opphold som er ulovlig å kreve fra studentene. Kostnader til mat og drikke som tilbys under turen kommer ikke inn under reglene, fordi dette er kostnader som studentene likevel ville hatt selv om de ikke var med på turen.

Etter departementets presisering av reglene lover viserektor Oddrun Samdal endring.

– Nå har vi gitt beskjed til fakultetene om at tilbudene må endres dette semesteret slik at de er innenfor regelverket, sier Samdal.

Må gjøre det frivillig eller ta regningen selv

Hun mener det tidligere har vært uklart hvordan man skal tolke regelverket, men at det nå har blitt gjort tydelig at man ikke kan ta penger for reise og opphold.

Hvordan fakultetene vil gjennomføre endringene kan ikke Samdal svare på, men hun forteller at det ikke har kommet noen tilbakemeldinger om at det vil skape utfordringer for fakultetene.

– Så det vil ikke bli arrangert obligatoriske studieturer mot betaling dette semesteret?

– Det håper jeg ikke. Jeg har ikke fått tilbakemeldinger om det, sier Samdal.

Kommentarer

kommentarer