NHH blant de beste i landet

Tallene fra Studiebarometeret viser at NHH-studenter er blant de mest fornøyde studentene i landet. Hva er hemmeligheten bak de gode tallene?

Publisert Sist oppdatert

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomfører NOKUT hver høst den nasjonale undersøkelsen Studiebarometeret. NOKUT skriver på deres nettside at undersøkelsen har som mål å jobbe for å øke kvaliteten i høyere utdanning. 

I undersøkelsen står det at masterstudentene på Norges Handelshøyskole (NHH) gir 4,5 av fem mulige poeng på overordnet tilfredshet med studieprogrammet sitt, noe som er 0,4 poeng over gjennomsnittet på landsbasis. På samme område gir bachelorstudentene 4,4 poeng.

Studvest har snakket med forskjellige studenter på NHH om Studiebarometeret. Kommentarene motsier ikke tallene.

Bra sosialt og faglig

Birgitte Aarland studerer økonomi og administrasjon og går på siste året på bachelor på NHH.

– Jeg synes det er et bra miljø. Det er veldig mye forskjellig man kan gjøre, og det er noe som passer alle uansett. Folk er veldig interessert i å bli kjent med andre og er veldig sosiale, sier Aarland.

Ingrid Graasvoll Trandem og Inga Sivi Rosendahl studerer også på NHH og er spesielt fornøyde når det gjelder det faglige på høgskolen.

FORNØYD. Birgitte Aarland er veldig fornøyd med NHH.

– Faglig sett er det bra her. Personlig har jeg sammenligningsgrunnlag fordi jeg allerede har en bachelor fra Universitetet i Oslo (UiO), så det blir sånn at man sammenligner hvordan det var der i forhold til her. Men jeg synes faglig sett det er bra her, sier Trandem.

Organisasjonsvirksomheten

På spørsmål om organisasjoner er en viktig faktor som er med på å påvirke trivselen til studentene sier Trandem:

– Jeg tror at hvis man er med i en organisasjon så kan det bli ganske bra. Men jeg tror også at det er enkelt å føle seg utenfor hvis man ikke kommer på innsiden av det studentmiljøet her dreier seg om. Som for eksempel å være med i ulike interessegrupper eller idrettslag.

Hun forteller at hun selv var heldig og kom seg inn i et idrettslag, og at hun på grunn av det føler at hun har en gjeng.

Rosendal tilføyer at trivselen avhenger mye om studenter har en gjeng, men at prosessen med å finne seg en ikke alltid er like enkel for alle.

– Når det gjelder det sosiale så tror jeg at folk har forskjellige opplevelser, men jevnt over er det bra, sier Rosendal.

TALL. Ingrid Graasvoll Trandem og Inga Sivi Rosendahl er enige i hva tallene sier om NHH.
Representanter fra arbeidslivet

NHH-studentene er også positive til tilværelsen av representanter fra arbeidslivet, og at det bidrar mye i undervisningen. Bachelorstudentene gir 4,4 poeng på dette området, noe som er 1,3 over gjennomsnittet i Norge.

Ingrid Trandem ser også ut til å være enig i dette.

– Når det gjelder det faglige så er det mye gjesteforelesninger, og flere bedrifter er her for å promotere seg. Jeg tror det hever forelesningene mye. Man får innsikt fra næringslivet og folk som driver med slike ting.

Å tiltrekke engasjerte studenter

Linda Nøstbakken som er prorektor ved NHH sier det er kjekt å se på resultatene fra Studiebarometeret. På spørsmål om å nevne en spesielt viktig faktor som trolig har bidratt mest til disse resultatene, svarer hun:

– Om jeg skal trekke ut en faktor som er særlig viktig for oss, så tror jeg det er at vi leverer på kvalitet slik at vi fremdeles klarer å tiltrekke oss flinke og engasjerte studenter, sier Nøstbakken.

Powered by Labrador CMS