NHH-fond investerer i oljeverstinger

NHH-rektor Øystein Thøgersen ønsker bærekraftig satsing. Samtidig investerer handelshøyskolens fond i flere oljeverstinger. – Uansvarlig, mener Framtiden i våre hender-leder.

FØLGER OLJEFONDET. NHH-rektor Øystein Thøgersen har tro på at å følge Oljefondets vurderinger er godt nok for å holde en god etisk profil. FOTO: Beate Felde.
Publisert Sist oppdatert

Slik forvaltes NHH-fondene

 • 11 eksterne fond med egne styrer, men som forvaltes av NHH.
 • 2 interne fond med lik styresammensetning som NHH.
 • Fondene er investert i ulike verdipapir- og rentefond hos KLP.
 • De interne fondene er øremerket forskning og stipender ved NHH.
 • De eksterne fondene er øremerket spesielle formål for hvert fond.

Norges handelshøyskole (NHH) har per 1. januar i underkant av 100 millioner plassert i ulike fond. Disse pengene er plassert i en rekke større selskaper, og blant fondenes største investeringer finner man oljeselskaper som ExxonMobil, Chevron og Bp.

Disse oljeselskapene gjør seg bemerket på flere oversikter over bedrifter som er verst på klimagassutslipp og lobbyvirksomhet mot klimatiltak. For eksempel slapp miljøorganisasjonen InfluenceMap i fjor høst en kartlegging av hvilke store selskaper som driver hardest lobbyvirksomhet mot reguleringer på miljø- og klimafeltet. Av rapporten kan man se at NHHs fond har penger i sju av de ti verste selskapene.

NHH har også penger i fem av de ti selskapene med høyest historiske utslipp, ifølge den mye omtale undersøkelsen til tidsskriftet Climate Change fra 2013.

Studvest skrev i januar om det UiB-tilknyttede Meltzerfondets investeringer i olje og våpen. Saken skapte debatt, og Venstrealliansen krevde at universitetet trakk seg ut av investeringene. Nå kommer det altså fram at også NHHs fond har penger investert i flere oljeselskaper.

– Investerer i fremtidige utslipp

Investeringene får krass kritikk fra miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender.

– Vi mener ansvarlige investorer bør slutte å investere i selskaper som ExxonMobil. De står for store utslipp og viser lite vilje til å tilpasse seg en fornybar fremtid, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, til Studvest.

Hun sier at mange oljeselskaper har store fossile reserver i bakken, og kritiserer dem som investerer i slike selskaper.

– Å investere i selskaper med store reserver i bakken er å investere i fremtidige klimagassutslipp. Å investere i selskaper som lobber mot klimareguleringer, og som slipper ut store mengder klimagasser, er en støtte til deres forretningsmodell, sier Riise.

Rektor ved NHH, Øystein Thøgersen, fungerer som forretningsfører for fondene. Han er ikke enig med Riise.

– Jeg er kjent med at Framtiden i våre hender har en slik holdning til investeringer, men jeg opplever ikke at våre investeringer i fond kan oppleves slik, svarer rektoren.

Følger oljefondets retningslinjer

Framtiden i våre hender slapp i fjor en rapport som foreslo hvilke «verstinger» oljefondet burde trekke seg ut av. På listen er minst elleve av selskapene som også NHHs fond har penger i. Den kontroversielle oljegiganten ExxonMobil har til og med fått en egen del i rapporten. Også Norsk Klimastiftelse har krevd at ExxonMobil blir kastet ut av oljefondets investeringer.

Det statlige svenske fondet AP7 har solgt seg ut av ExxonMobil på grunn av klimahensyn. Så langt har ikke oljefondet gjort det samme, og rektor Øystein Thøgersen sier at nettopp Oljefondet er en rettleder for deres investeringer.

– Oljefondet er en profesjonell organisasjon som er rimelig å følge. Hvis det virkelig er slik at ExxonMobil er ille, så vil Oljefondet trekke seg ut, sier Thøgersen.

Han forteller at de selv ikke har kapasitet til å drive analyse av enkeltselskaper utover å følge Oljefondets vurderinger, og satser heller på å være jevnt inne i verdensmarkedet gjennom indeksfond.

Ifølge eksternansvarlig Kristoffer Bakke, stiller Kjernestyret i studentforeningen NHHS seg bak dette standpunktet.

– Vi som studenter en fornøyde med at de følger de etiske retningslinjene til Oljefondet, sier Bakke.

– Har et ansvar

Bakken Riise mener på sin side at NHH som kunnskapsinstitusjon har et særlig ansvar.

– De utdanner kompetanse for fremtiden. Investeringene deres bør reflektere dette framtidsansvaret, sier Framtiden i våre hender-lederen.

FORNØYD. Eksternansvarlig i kjernestyret ved NHHS, Kristoffer Bakke, opplever at studentenes innspill blir hørt, også når det kommer til investeringer. ARKIVFOTO: Beate Felde.

Rektor Thøgersen sier at de setter langsiktig bærekraft høyt, men er uenig i at det må innebære å ta standpunkt utover Oljefondets vurderinger.

– Vi har et ansvar for å tenke bærekraft, og det leverer vi på gjennom et utdanningsperspektiv. Men det er ikke gitt at vi skal drive noe mer aktivistisk strategi på kapitalforvaltning enn det vi gjør i dag.

Kristoffer Bakke i kjernestyret støtter dette standpunktet.

– NHH har et ansvar for å følge de etiske retningslinjene til Oljefondet, og det synes jeg er ansvarlig i seg selv, sier Bakke.

Klimaøkonom: – Bør redusere oljeinvesteringer

Økonom ved klimaforskningssenteret Cicero, Asbjørn Torvanger, mener at man ville gjøre lurt i å selge seg ned innen olje, både av klimahensyn og finansielt. Han trekker fram Parisavtalen som en avgjørende faktor.

– Hvis vi gjør alvor av klimaavtalen vil vi få et strammere avgifts- og kvotesystem som vil redusere fortjenesten ved oljevirksomhet, og dermed gjøre det mindre lønnsomt for investorer. Ny teknologisk utvikling kan også bidra til mindre etterspørsel etter fossilt brennstoff.

Han sier at NHH som en del av det norske samfunnet har et ansvar for å gjøre sitt bidrag til å nå målene i klimaavtalen som Norge er en del av.

– Jeg ville argumentert for at NHH bør selge seg ned fra oljen fordi en institusjon som NHH bør ta både samfunnsansvar og en finansiell betraktning ved å ikke gjøre seg avhengig av oljeprisen. Det ville imidlertid kreve at man har støtte for det blant både studentene og styret, sier Torvanger.

ExxonMobil har fått anledning til å kommentere Framtiden i våre henders påstander om selskapet. Pressetalsmann i ExxonMobil Norge, Tore Revå, vedkjenner seg ikke påstandene, og skriver følgende i en epost til Studvest:

«ExxonMobil støtter Parisavtalen og arbeider aktivt for å redusere klimagassutslippene på mange områder inkludert forskning for å sikre at vi kan levere nødvendig energi samtidig som utslippene reduseres.(..) De som ber om at investorer trekker seg ut forstyrrer bare det virkelige arbeidet med å søke etter løsninger på å takle klimaendringer samtidig med å forsyne verden med den energien den trenger.» 

Dette er oljeselskapene som NHH-fondene har penger i, som også Framtiden i våre hender har anbefalt å ekskludere, eller vurdere å ekskludere fra oljefondet:

 • ExxonMobil
 • Chevron corp
 • BP PLC
 • Royal Dutch Shell
 • ConocoPhillips
 • Total SA
 • Occidental Petroleum Corp
 • Eni SpA
 • EOG Resources Inc
 • Valero Energy Corp
 • Mitsui & Co Ltd
Powered by Labrador CMS