Pandemien skaper logistikkproblemer for Høyskolen Kristiania

For studenter som tar faget markedsføring ved Høyskolen Kristiania i Bergen, blir hjemmeeksamen i år satt på et noe uvanlig tidspunkt. Eksamen avholdes nemlig fra søndag 22. november kl. 10.00 til mandag 23. november kl. 10.00. Prorektor ved høyskolen har forståelse for at situasjonen er ukurant.

KRISTIANIA. Her skal ikke studentene være når de tar eksamen på søndag. ARKIVFOTO: Samia Rojas
Publisert Sist oppdatert

– Vi prøver så langt som mulig å unngå at eksamen legges til helgen, men det har vært et enormt puslespill, hvor man både skal unngå at eksamen kolliderer med hverandre, fagene som går samtidig, og at studentene skal ha rimelig tid til å forberede seg, sier prorektor ved høyskolen, Helene Sætersdal.

Sætersdal forteller at det særlig i år har vært utfordrende å få eksamenskabalen til å gå opp ved høyskolen, grunnet den pågående smittesituasjonen. 

– Dette faget har vanligvis vært en skoleeksamen, men har i år i likhet med alle andre fag blitt gjort om til en hjemmeeksamen. Med flere hundre eksamener som skal planlegges, ble denne eksamen lagt til helgen. Jeg vil understreke at dette ikke er en normalsituasjon og at vi har forståelse for at det kan oppleves som ukurant for våre studenter.

Vil være tilgjengelige ressurser

På spørsmål om studentene vil ha tilgjengelige ressurser ved Høyskolen Kristiania dersom de skulle trenge det under eksamen, sier Sætersdal at dette skal være tilgjengelig som normalt for eksamenskandidatene. 

– Vi vil ha tilgjengelig ressurser både ved eksamenskontoret på campus og i form av IT-support dersom noen av studentene våre skulle ha behov for dette under eksamen. Disse ressursene vil fungere som normalt, selv om eksamen avholdes en søndag.  

Har ikke mottatt klager fra studentene 

Leder for Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Märtha-Luisa Lillegraven forteller at hun ikke var kjent med at eksamen i markedsføring var lagt til en søndag før denne uken.

– Jeg var ikke klar over at det var satt opp en eksamen i helgen, men har heller ikke mottatt noen klager fra studentene på denne praksisen. Eksamenskontoret opplyste meg om at denne søndagen var den eneste gjennomførbare eksamensdatoen, for at alle studentene som tar faget i både Bergen og Oslo skal kunne bli ferdig til jul. 

Kunne ha vurdert å endre dato

Lillegraven forteller at hun ikke er kjent med at Høyskolen Kristiania tidligere har lagt eksamen til en helg, men har forståelse for at høyskolen står i en vanskelig situasjon når alle eksamener må gjøres om til hjemmeeksamen. 

– Vanligvis har man tre-timers skoleeksamener på Høyskolen Kristiania. Dette endrer seg totalt når samtlige eksamener legges om til å være hjemmeeksamen, som i de aller fleste tilfeller nå strekker seg over 24 timer, sier Lillegraven. Hadde vi vært klar over at eksamen ville legges til en helg, og fått reaksjoner på dette fra våre studenter, kunne vi ha jobbet for å få endret praksisen.

Krevende å holde kontakten   

Videre forteller Lillegraven at koronasituasjonen gjør det vanskeligere for Studentunionen ved Høyskolen Kristiania  å være synlige for studentene.

– Det er ikke sikkert at studentene oppfatter at vi er tilgjengelige for å ta i mot deres henvendelser og problemstillinger nå som vi alle jobber hjemmefra. Vi har heldigvis hatt stor pågang på sosiale medier, og ønsker å kunne være så behjelpelig som mulig for våre studenter. 

Heller ikke eksamenskontoret ved Høyskolen Kristiania i Bergen sier de har mottatt noen klager på at eksamen avholdes i løpet av en helg fra studentene ved skolen. 

Powered by Labrador CMS