Nyhet

Singletforbud, ledervalg og sammenslåing

Helgens studentbegivenheter oppsummert.

LANG HELG. Det har vært en innholdsrik helg i Bergens studentmiljø. Her under Samfunnets generalforsamling søndag ettermiddag. Foto: Erik Stolpestad
LANG HELG. Det har vært en innholdsrik helg i Bergens studentmiljø. Her under Samfunnets generalforsamling søndag ettermiddag. Foto: Erik Stolpestad
Publisert Sist oppdatert

Denne helgen var det flere ting som skjedde i Bergens studentfrivillighet og -politikk.

Velferdstinget Vest går for oppheving av singletforbud

Fredag 13. mai avholdt Velferdstinget Vest (VT Vest) sitt valgmøte. I tillegg til valget av ny leder, nestleder og arbeidsutvalgsmedlem, ble mye diskusjonstid viet til Trening Sammens forbud mot singlet og magetopp.

Studentpolitisk Utvalg i NHHS (SPU) ved Norges Handelshøyskole (NHH) fremmet resolusjonen i VT Vest. Formålet er å revidere Sammen Trening sine trivselsregler og fjerne singlettforbudet.

MØTE. Fredag 13. mai var det duket for valgmøte i Velferdstinget Vest i Egget på Studentsenteret. Foto: Erik Stolpestad
MØTE. Fredag 13. mai var det duket for valgmøte i Velferdstinget Vest i Egget på Studentsenteret. Foto: Erik Stolpestad

– Vi mener singlettforbudet virker mot sin hensikt, sier leder av SPU ved NHH, Elisabeth Fjelltun Nilsen, til forsamlingen.

I resolusjonen heter det blant annet at tiltaket ikke treffer, til tross for at intensjonen er god.

Saken dukker opp i kjølvannet etter mye medieoppmerksomhet rundt regelen, deriblant Studvests sak om Juni Holberg som stilte spørsmål om kleskoden på sosiale medier.

Avdelingsleder på Sammen City, Rune Soltvedt, var også til stede i forsamlingen. Han fortalte blant annet at de får inn svært få henvendelser om forbudet, og viser til at de kun fikk én mail i fjor.

Styret i Velferdstinget Vest innstilte på at «Sammen skal revidere gjeldende trivselsregler og fjerne singletforbudet». De innstilte også på følgende knyttet Sammen Trening:

OPPHEVING. Velferdstinget Vest vedtok å gå inn for å fjerne singletforbudet i Trenne Sammen sine lokaler. Foto: Erik Stolpestad
OPPHEVING. Velferdstinget Vest vedtok å gå inn for å fjerne singletforbudet i Trenne Sammen sine lokaler. Foto: Erik Stolpestad
  • Sammen skal lage flere lavterskeltreninger for nybegynnere.
  • Sammen skal tilby innføringskurs i styrkerommet.
Ledervalg

Ida Lutro ble valgt som VT Vests nye leder. Sjur Selsvik ble valgt til nestleder. Forsamlingen ville dermed ha andre kandidater enn valgkomiteens innstilling.

Flertallet i valgkomiteen hadde innstilt Siver Myksvoll-Rannestad som leder. Kaja Ingdal Hovdenak var enstemmig innstilt som nestleder.

I tillegg ble Øyvind Nesdal Birkeland valgt inn som den nye opprettede stillingen som tredje medlem av VT Vests arbeidsutvalg.

Valg i Studenttinget på Vestlandet

På Kronstad var det også duket for valg.

Lørdag 14. mai og søndag 15. mai avholdte Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet (STVL) Studenttingsmøtet. Her ble det blant annet valgt nytt arbeidsutvalg til STVL og studentrepresentanter til Høgskulestyret.

Jelle Sebastian Bruin ble gjenvalgt som leder i Arbeidsutvalget.

Synne Seim Helleland og Ingrid Solberg ble valgt til medlemmer i fulltidsstilling i Bergen og Solveig Malmanger og Khiem Nguyen til deltidsstillinger i henholdsvis Førde og på Stord. Ruth Emilie Nygård ble valgt som medlem til fulltidsstilling i Sogndal. Det mangler nå en plass til et medlem i fulltidsstilling fra sør.

– Plassen vil forhåpentligvis suppleres inn av Studenttinget ved neste mulighet, sier leder Bruin.

Til Høgskulestyret ble stord-student Alexander Papas gjenvalgt som mannlig studentrepresentant, mens bergensstudenten Frida Lunde Høisæther ble valg til kvinnelig studentrepresentant.

– Det var hard konkurranse om disse plassene. Det er kjekt å se at slike viktige verv også legitimeres gjennom flere sterke kandidater som stiller, forteller Bruin.

Samfunnet vil slå seg sammen med Kvarteret

Søndag 15. mai var det duket for generalforsamling i Studentersamfunnet i Bergen (Samfunnet).

Her vedtok Samfunnet å gå inn for en fusjonering med Det Akademiske Kvarter (Kvarteret) og de andre driftsorganisasjonene (DORGene).

Det var et stort flertall som stemte for sammenslåingen, med kun et par motstemmer blant de stemmeberettigede.

Generalforsamlingen ved Kvarteret vedtok å gå inn for en fusjonering av driftsorganisasjonene), deriblant Samfunnet, søndag 8. mai.

I flere år har det vært snakk om en mulig fusjonering – noe som potensielt kan åpne for nye og større muligheter for studentkulturen i Bergen.

Dersom de andre organisasjonene stemmer for fusjonering vil den tre i kraft tidligst våren 2024.

Maria Melve Kvåle ble valgt til ny leder av Samfunnet. Hun tar over etter Sjur Selsvik.

Nykonstituert styre i Studentparlamentet ved NLA
FUSJONERINGSAK. Studentersamfunnet i Bergen avholdt generalforsamling denne helgen. Foto: Erik Stolpestad
FUSJONERINGSAK. Studentersamfunnet i Bergen avholdt generalforsamling denne helgen. Foto: Erik Stolpestad

Denne helgen ble også styret i Studentparlamentet ved NLA Høgskolen konstituert.

Studvest har tidligere skrevet om bergensstudentene som stilte til valg i slutten av mars. Alle ble valgt inn i Studentparlamentet ved høyskolen.

Vår Eline Nilsen ble gjenvalgt som leder.

Powered by Labrador CMS