Nyhet

Slik blir studiestart i januar

Fysisk eller digital undervisning ved studiestart neste semester? Her får du svaret.

STUDIESTART. Her får du oversikten over hvem som åpner for fysisk studiestart i januar. Universitetsmuseet: Andrea Olsen, HVL: Jeffrey Meijer, NLA: Torill Sunde Apelthun, NHH: Henriette Frøysland Thorkildsen, BI: Silje Dahle, VID: Anne-Lea Pfistner
Publisert Sist oppdatert

Studiehøsten 2020 i Bergen har vært preget av nedstengninger, digital undervisning og seminarer på Zoom. For mange vil et nytt semester være en ny start, forhåpentlig med mer fysisk undervisning og fysiske møteplasser.

Studvest har snakket med samtlige utdanningsinstitusjoner for å kartlegge hvordan det er planlagt at neste semester skal gjennomføres.

Norges Handelshøyskole (NHH)

Prorektor for utdanning ved NHH, Malin Arve, sier til Studvest at det vil tilbys et alternativ til digital undervisning i alle emner til våren. Dette gjelder på både bachelor- og masternivå.

Noen emner vil være heldigitale, men det vil variere fra emne til emne om hovedformen er digital eller fysisk.

NHH har lagt planer som skal kunne gjennomføres under de fleste omstendigheter. Det betyr alt fra en relativt normal situasjon til et stort utbrudd som tvinger dem til å stenge campus.

DIGITALT. NHH legger opp til at noen emner skal bli heldigitale. ARKIVFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen

Hva forventer dere av neste semester?

– Vi håper at situasjonen normaliserer seg litt og at vi kan få til mange fysiske møteplasser, samtidig må vi være forberedt på at koronapandemien ikke er over.

Arve legger til at de er klar over at fysiske møteplasser er viktige for studentene, og at de håper å se så mange studenter som mulig på campus om situasjonen tillater det.

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Bjørg Kristin Selvik, prorektor for utdanning på HVL, sier at hovedplanen for våren 2021 er å tilby begge undervisningsformene, slik de har gjort denne høsten.

– Vi må se an situasjonen slik den blir, men planlegger i utgangspunktet å videreføre den kombinasjonen av digital og fysisk undervisning vi har hatt dette semesteret.

Selvik legger til at nytt i år er flere midler til studentassistenter. Det er en ordning som skal ivareta spesielt førsteårsstudenter som fungerer som en faglig og sosial støtte.

Dere har mange studieprogram som krever praksis, hvordan skal dere tilrettelegge for dette?

K2. Mon tro om HVL-studentene får bruke det nye bygget Kronstad 2 neste semester. ARKIVFOTO: Jeffrey Meijer

– Hovedplanen vår er å kunne gjennomføre. Vi har tett dialog med kommunene og praksisstedene, men må lete etter løsninger hvis en eventuell nedstengning av praksisstedene hindrer oss i å gjennomføre.

Hun understreker at studentene under den andre nedstengningen i høst fikk gjennomført praksis, og at HVL satser på at dette kan gjennomføres også i vårsemesteret.

Handelshøyskolen BI (BI)

Direktør ved BI i Bergen, Elisabeth Seim, sier til Studvest at de håper på fysisk undervisning, sett at det er lave smittetall og færre restriksjoner fra byrådet.

Det legges opp til en hybridløsning, hvor campusundervisning suppleres av digitale læringselementer.

Med tanke på semesterstart i januar, jobbes det med et samarbeidsprosjekt, «Back 2 School», mellom de fire campusene og studentforeningen BISO. Her er målet å tilrettelegge for gode rammer for student- og læringsmiljø. I tillegg planlegger BI en mentorordning.

Er det noe som etter erfaring skal gjøres annerledes fra i høst?

– BI arbeider på høygir for å planlegge neste semester, undervisning og studietilværelse på best mulig måte innenfor de rammene myndighetene tillater. Sammen med BISO jobber vi for å sikre et trygt, inkluderende og motiverende studiemiljø.

SAMARBEID. Ledelsen på BI samarbeider med studentforeningen BISO for å sikre et motiverende studiemiljø. ARKIVFOTO: Silje Dahle
Universitet i Bergen (UiB)

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB, sa på et digitalt koronamøte 20. november at universitetet satser på fysisk oppstart til studiestart i januar.

Mentorordningen som ble opprettet for å gi de nye studentene en sosial og faglig møteplass, blir også tilgjengelig til våren.

Samdal legger til at de opprettholder leien av eksterne lokaler, slik at de kan fortsette å tilby fysisk undervisning.

Studentleder Sandra Krumsvik forteller at det ikke blir en fadderuke, men en slags ny studiestart. Hun sier de ser på sosiale tiltak som kan sikre en god start på et nytt, fysisk semester.

VID vitenskapelige høyskole (VID)

VID vil også tilby en kombinasjon av digital og fysisk undervisning, sett dagens situasjon. Prodekan Anita Lyssand sier at seminarene vil være fysiske, men mesteparten av forelesningene vil fortsette å være digitale.

FYSISK. UiB satser på fysisk oppstart i januar. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

Hva slags rutiner har dere for en eventuell plutselig nedstegning?

– Ved VID har 50 prosent av studiene praksis, og vi har derfor lagd en plan som skal tåle pandemien. Dette innebærer å ikke ha så mange studenter på hver plass, og at de er fordelt på et lengre tidsrom. Færre i praksis samtidig vil gjøre det lettere å gjennomføre.

Lyssand legger til at fysiske seminarer og fysisk oppmøte på skolen vil bli prioritert etter nyttår. Sammen med Studentrådet ønsker de å legge til rette for flere ukentlige sosiale møteplasser, som det ikke har vært mye av denne høsten.

Hun sier at de ønsker og forventer å se studentene fysisk i enda større grad neste semester.

Høyskolen NLA (NLA)

Knut Nilsen, studieadministrativ leder ved NLA, forteller at de også vil ha en kombinasjon av digital og fysisk undervisning. Ved fysisk undervisning vil det også være et digitalt alternativ for studenter i risikogruppa.

Han understreker at det er mye som ikke er planlagt ennå, men at de står midt i prosessen nå.

– Vi planlegger i stor grad å ha undervisning på samme måte som vi har hatt denne høsten.

Studiesjef Marit Offerdal forteller at NLA kommer til å ta grep for å gjøre det lettere å være student til neste semester, men at det gjenstår å se hvordan det kan gjennomføres i praksis.

Hun forteller at de har forsterket en samtaletjeneste for studenter, slik at studenter som ønsker å snakke med noen har tilbudet lett tilgjengelig.

– Vi ønsker å jobbe med studentene med dette slik at vi får mest mulig presise tiltak.

TO CAMPUS. NLAs campus Breistein. ARKIVFOTO: Andrea Olsen
Powered by Labrador CMS