Dette tiltaket vil ramme dem som allerede møter barrierer i høyere utdanning og hever terskelen for å begynne å studere. Det mener vi er alvorlig.

VIL IKKE LYTTE. Demonstrasjoner ble først planlagt når regjeringen fikk budsjettflertall med KrF og vi fikk beskjed om at de ikke ville lytte til våre innspill om stipendet, skriver Håkon Randgaard Mikalsen. ARKIVFOTO: SILJE REITAN FRIDÉN


Høyres studenter mener moderpartiet fører god politikk, det ifølge Carl Christian Grue Solberg. Jeg har også vært enig! Både «Kultur for Kvalitet» og opptrapping til 11 måneder studiestøtte ble feiret av Norsk Studentorganisasjon. Men i år har regjeringen foreslått et stipendkutt som ikke er noe å juble for. Det samtidig med at Kunnskapsdepartementet har gitt ut tall som viser at studentene selv betaler for opptrapping til 11 måneder studiestøtte.

At Solberg syns det er rimelig å kutte i stipendet til studenter får han stå for selv. Der er vi dypt uenige. Formålet med studiestøtten (og da også den delen som kan omgjøres til stipend) er blant annet å sikre like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold.

Man må altså ikke glemme at offentlige stipend- og låneordninger også sikrer at studenter med lav sosioøkonomisk status har mulighet til å studere. Gratis høyere utdanning er ikke alene en forutsetning for å opprettholde prinsippet om lik rett til utdanning. Dette er også viktige perspektiver for studentorganisasjonen. Det er klart stipend er en prioritert sak.

Vi har forsøkt å diskutere dette på en saklig måte. Hovedinnvendingene våre har vært at de som faller fra ikke gjør det fordi de ikke gidder å legge inn en innsats. Det er helt andre årsaker til at studenter ikke lykkes. Derfor må vi diskutere årsak før vi diskuterer tiltak. Dette tiltaket vil ramme dem som allerede møter barrierer i høyere utdanning og hever terskelen for å begynne å studere. Det mener vi er alvorlig.

Vi har sagt at vi gjerne har dialog om tiltak mot frafall i høyere utdanning. Men stipendkutt er ikke det. Demonstrasjoner ble først planlagt når regjeringen fikk budsjettflertall med KrF og vi fikk beskjed om at de ikke ville lytte til våre innspill om stipendet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybøs (V) forsøk på å sette dette i sammenheng med arbeid mot frafall er udokumentert og møter kritikk fra både professorer, ansatte og studenter. Landets universiteter og høyskoler ved Universitet og Høyskolerådet kritiserer forslaget. Dag Rune Olsen, rektor ved UiB skrev på sin blogg:

«For hvert studieår løper kostandene og selv med dagens konverteringsordning skal altså minst 60% tilbakebetales. Og det gjerne samtidig som du tar opp ditt første boliglån, og muligens stifter du familie som heller ikke akkurat er gratis. Det koster å studere i Norge, selv uten skolepenger, og det er allerede solide økonomiske insentiver for å fullføre på normert tid med en grad på innerlomma. Det billigste lånet er tross alt det du ikke tar

Solberg understreker at «Vi trenger kvalifiserte arbeidstakere i framtidens Norge. Derfor er det utelukkende positivt at nordmenn studerer, tar fagbrev og på andre måter oppnår formell kompetanse». Da er det i alle fall merkelig at han selv er for stipendkutt. Som en helt ny analyse fra samfunnsanalytisk analyse sier «Dersom stipend-delen legges om til å premiere gradsavleggelse, så vil dette svekke insentivene for videreutdanning ytterligere.»

Dette er et elendig forslag som skytes ned fra alle sider. Kanskje burde Solberg bevege seg bort fra kalkulatoren og innse at ikke alt er et mulig sparetiltak.

Kommentarer

kommentarer