Universitetene i Bergen og Oslo har gått inn for å prøve «elitestudier». Nå har UiO planen klar for hvordan deres studie vil bli.

MENTOR. Honours-programmet ved Universitetet i Oslo skal inneholde 35 studiepoeng i semesteret, og hver student får en egen faglig mentor.


Nyheten om et såkalt honours-program ved Universitet i Bergen (UiB) har brakt stor debatt på Høyden denne høsten.

Etter at Studentparlamentet ved universitetet stemte nei til videre arbeid med å få opprettet et slikt program, kunne rektor Dag Rune Olsen fortelle at universitetet likevel har planer om å gjennomføre en pilot på et slikt program.

Debatten startet i kjølvannet av at Universitetet i Oslo (UiO) valgte å innføre det samme. Det er stadig uklart hvordan programmet vil se ut ved UiB, men rektor Svein Stølen kan nå fortelle hvordan de har valgt å gjennomføre det omfattende programmet i Oslo.

– Programmet vil ha én studieretning innen humaniora og én innen realfag, sier Stølen.

Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Svein Stølen. PRESSEFOTO. Morten Kanne-Hansen, UiO.

Programmet vil være norskspråklig, og hver studieretning skal ha direkte opptak gjennom Samordna opptak, forklarer rektoren. Den samlede studiebelastning skal være 35 studiepoeng per semester, totalt 210 studiepoeng for hele bachelorløpet,

– Vi tar sikte på at programmet har oppstart allerede neste høst, sier Stølen.

Det er satt av 10 studieplasser til hver studieretning, og dermed 20 plasser i alt.

Egen mentor

Han sier programmet skal tilby en større faglig bredde og større arbeidsbelastning enn det studentene møter i ordinære program.

I det ligger det blant annet en egen, faglig mentor.

– Oppfølgingen skal bidra til å gjøre studentene mer deltakende i utviklingen av egne studieløp, synliggjøre en mulig fremtidig forskerkarriere og gjøre kandidatene attraktive for arbeidsmarkedet.

Frister med sommerjobb

Videre forklarer Stølen at de også skal utvikle en emneserie for honours-studentene.

– Noen emner vil ha en realfaglig basis som også er tilpasset humanister, mens andre emner vil ha en humanistisk basis som også er tilpasset realister, skriver han, og legger til at emnene også vil bringe studentene i kontakt med UiOs satsinger.

– De vil ha en felles læringsarena og delta i et tverrfaglig læringsfellesskap på programmet, de kan få tilbud om relevant sommerjobb hos UiO eller partnere, og de vil ha gode muligheter for internasjonal utveksling.

Blir annerledes i Bergen

Stølen forteller at det ble søkt om midler fra statsbudsjettet for å finansiere honours-programmet. Dette ble ikke innvilget, og dermed må midlene komme fra fakultetene selv. Piloten vil bli finansiert av fakultetene selv, men dersom UiO skal satse videre på programmet vil de være avhengig av økte ressurser, forklarer rektoren.

ANNERLEDES. Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, sier at honours-programmet ved UiB vil bli annerledes enn ved UiO. Arkivfoto. Nora Elvestad

Prodekan ved Det humanistisk fakultet i Oslo, Erik Welo, sier til Universitas at de nærmer seg en oversikt over kostnaden, og hevder at det ikke nødvendigvis vil gå utover andre studenter.

Dag Rune Olsen sier det de har planlagt i Oslo er interessant, men at de baserer seg på å utvikle et helt annet type program.

– Der er det et samarbeid mellom to fakultet, et tverrfaglig program. Det er nok ikke det vi har tenkt som oppfølgning av humaniora-meldingen. Det er den vi har tenkt å svare på, og tilby særskilt motiverte studenter ekstra utfordringer, sier han, og legger til at de foreløpig ikke har planlagt hvordan programmet skal se ut.

Ressursbruk

Hvordan UiBs ressurser skal disponeres har også vært et tema for debatt når det gjelder honours-program.

Olsen sier det allerede brukes ulike ressurser per student, avhengig av hvilket studie man er på.

– For eksempel er medisinstudiet ganske dyrt, og musikk, kunst og design har mer én-til-én-undervisning og veiledning. Det er ressurskrevende. Jusstudiet har mange studenter per foreleser, så der bruker vi vesentlig mindre ressurser. Men det handler om fagtradisjon, og hva man ønsker å oppnå med studiet, sier Olsen.

Kommentarer

kommentarer