Diskusjonen om hvordan ressursene på universitetet bør fordeles for å oppnå gode resultater virker ikke Grue interessert i.

UENIGHETER. Vi kan godt ha uenigheter om politikk, men både Venstrealliansen og Blå Liste vil på sikt tjene godt av at parlamentets posisjon ikke uthules av ledelsen, skriver Tarjei Ellingsen Røsvoll. ARKIVFOTO: THEA STEPHANSEN. 


Carl Christian Grue Solberg, fra Høyres studenter og Blå Liste, sparer ikke på kruttet og mener vi i Venstrealliansen vil ofre deg – student i Bergen – på «likhetsidealets alter». Problemet er, at ingen i Venstrealliansen har sagt noe i nærheten av det. Blå Liste må rett og slett skjerpe seg.

Ingen i Venstrealliansen har argumentert med, som Grue skriver, «[d]u som student kan ikke få imøtekommet dine behov, fordi alt for enhver pris skal være likest mulig, og én kan ikke få noe uten at de andre får det samme». Dette er simpelthen en stråmann som Grue har konstruert, fordi han tilsynelatende ikke takler å argumentere for sin sak på en redelig og etterrettelig måte, og vi i Venstrealliansen begynner å bli smått lei av at Blå Liste legger ord i munnen på oss. Vi har aldri brukt ord som «studentmassen», og vi har ikke sagt at vi vil ofre noe som helst på likhetens alter.

Det vi har sagt er at et honours-program er dumt fordi det innebærer bruk av sårt trengte ressurser, som Venstrealliansen ikke ser at vi får særlig mye igjen for. Også bruken av ordet «honours-program», er noe vi har vært kritiske til, men synes forskerlinjer kan være passende der rekrutteringsbehovet er stort. Kvoteringspolitikken vår står på liknende bein: Opptak til høyere utdanning er ikke noen gudegitt rett, men et spørsmål om fordeling av samfunnets ressurser, både økonomiske og sosiale. Denne saklige diskusjonen om hvordan ressursene på universitetet bør fordeles for å oppnå gode resultater, virker ikke Grue interessert i å trå inn i. Han unngår heller problemstillingen ved å vise til et eller annet skremmebilde av Venstrealliansen som om vi ikke ser individet for bare fellesskap.

Det større problemet er at Grue heller ikke forholder seg til innvendingen mot honours-programmet som Venstrealliansen har fokusert mye på, og som også burde oppta Blå Liste, nemlig at SP-UiB har blitt ignorert av universitetsledelsen i stort sett hele saken.

Vi kan godt ha uenigheter om politikk, men både Venstrealliansen og Blå Liste vil på sikt tjene godt av at parlamentets posisjon ikke uthules av ledelsen. Når vi da vedtar en resolusjon i parlamentet, og rektor dagen derpå forklarer at ledelsens syn på saken er det samme, burde det oppta Blå Liste like mye som Venstrealliansen. Derfor oppfordrer jeg Blå Liste til å gå i seg selv, legge den tullete retorikken igjen i puben, og se litt lengre enn sin egen nesetipp. Ingen tjener på et parlament som blir ignorert, og sammen er vi sterke.

Kommentarer

kommentarer