Forvalter sparepengene til medstudenter

– Vi tar ingen unødvendig risiko, forteller NHH-student Kristian Støle.

Publisert Sist oppdatert

Begreper

  • Aksje – En eierandel i et selskaps egenkapital.
  • Aksjonær – En som eier en aksje i et selskap eller fond.
  • Portefølje – En samling av aksjer. 
  • Fond – Består av en portefølje og penger som er satt inn for å investeres.
  • Forvalter – Den som administrerer og oppbevarer et fond.
  • Risiko – Usikkerhet rundt fremtidig kursutvikling.
  • Avkastning – Endring i verdi fra det tidspunktet pengene blir investert

Studentorganisasjonen Børsklubben på Norges handelshøyskole (NHH) forvalter et fond på rundt 1,8 millioner kroner på vegne av selskapet Investeringsklubben. 

Børsklubben består av 20 til 30 medlemmer, mens Investeringsklubben har ca. 200 aksjonærer som eier en andel av fondet. 

– Børsklubbens hovedoppgave er å gi råd til Investeringsklubben om hvilke investeringer de bør gjøre i fondet. Vi setter ting ut i praksis og leverer et produkt, forteller daglig leder Ola Trovatn (26).

Å få prøve seg på forvaltning av andres penger er noe mange ikke gjør før sent ut i karrieren, og Børsklubben er en god mulighet til å få erfaring tidlig, mener styreleder Kristian Støle (23).

– Selv om vi studerer finans på skolen er det noe helt annet å diskutere virkelige caser og selskaper, sier han.

Tar ingen gevinst selv

På de ukentlige møtene til Børsklubben presenterer og «pitcher» medlemmene ulike selskap og sektorer de mener gruppen skal analysere. Etter analyser og diskusjoner stemmer Børsklubben over hvilke aksjeforslag som skal sendes videre til Investeringsklubben for kjøp og salg.

– Det vi foreslår på møtene blir sendt ut til alle aksjonærene, og så stemmer de over det. Sånn sett er det de som til sjuende og sist tar avgjørelsen om de skal kjøpe eller selge, men i praksis er det vi som forvalter, forklarer Støle.

Mange av aksjonærene er studenter, men også tidligere studenter har beholdt sin eierandel. Børsklubben tar ingen gevinst fra avkastningen og alt går tilbake til aksjonærene.

MYE ANSVAR. Børsklubben får mye tillit fra aksjonærene, og er bevisste i sitt ansvar, forteller Støle. FOTO: Tore Hauke Thiesen

De to lederne forteller at det er en oppgave med mye ansvar å skulle forvalte sparepengene til medstudenter.

– Vi får god tillit fra aksjonærene. En ting er at mange er med for å lære, men når det er andres penger man forvalter så skal det prioriteres først. Vi tar ingen unødvendig risiko, sier Støle.

– Vi tar den endelige avgjørelsen

På andre siden av Bergen finner vi BTS Invest på Høgskulen på Vestlandet (HVL). De forvalter aksjer på vegne av BTS – Studentersamfunnet ved HVL. I likhet med Børsgruppen tar ikke BTS Invest noe gevinst fra avkastningen.

– Vi forvalter 190 000 kroner i et fond med en portefølje på 10 selskap. Vi har hatt en god verdistigning gjennom årene, men vi er ikke helt oppe i tallene til Børsklubben enda. I tillegg er fondet kun tre år gammelt, sier leder og økonomisjef i BTS Invest Magnus Fiskerstrand (22).

BTS Invest har også ukentlige møter med presentasjoner og diskusjoner. De skiller seg imidlertid ut fra Børsklubben ved at de tar den endelige avgjørelsen om hvilke aksjer som skal kjøpes, selges eller holdes.

BTS Invest tenker langsiktig og unngår «high-risk, high-reward»-selskaper, forteller markedsansvarlig Eirik Førre Hesthammer (22).

AVGJØRELSER. I BTS Invest tar medlemmene den endelige avgjørelsen om hva fondet skal investere i. Fra venstre: Magnus Fiskerstrand og Eirik Førre Hesthammer. FOTO: Josef Kosler

– Det er fint at vi har mulighet til å kjøpe og selge. Da får vi litt mer eierskap på det. Vi skiller oss litt ut med den «hands-on»-metoden. BTS stoler på at vi har kontroll på det, sier han.

– Vi ønsker virkelig å få med kvinnene!

Mens BTS Invest har tre kvinnelige medlemmer, har ikke Børsklubben per dags dato noen kvinnelige medlemmer, men de har hatt det tidligere.

Begge gruppene er enige om at det er viktig å ha kjønnsbalanse i studentorganisasjoner og oppfordrer kvinner til å søke.

– Vi ønsker virkelig å få med kvinnene! De er som regel veldig flinke og til tider kanskje litt mer kritiske enn oss menn. Balansegangen er en veldig viktig faktor for å oppnå best mulig resultat, mener Fiskerstrand i BTS Invest.

Dette semesteret har Børsklubben på NHH rekordmange kvinnelige søkere. 

– Det er en positiv utvikling vi håper fortsetter, sier Trovatn.

Konkurrerer mot andre økonomiskoler
POSITIVT. BTS Invest har nå tre kvinnelige medlemmer, men ser gjerne at flere blir med. FOTO: Josef Kosler

I tillegg til forvaltningen av fondet, deltar Børsklubben på NHH i Nordnet sin årlige porteføljekonkurranse, også kjent som skoleduellen. Der konkurrerer de om å få best mulig avkastning på 100 000 reelle kroner mot 13 andre børs- og finansgrupper fra skoler som BI Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og Universitetet i Bergen (UiB).

I 2017 kom Børsklubben på førsteplass, men i år ble de slått av BI Bergen.

Heder og ære står på spill i skoleduellen, men medlemmene i Børsklubben presiserer at de er mer opptatt av å levere jevnt gode resultater enn ekstern rivalisering.

– Man kan ta en helt vill risiko og så går det bra et år. Da blir man den overlegne vinneren, eller det kan gå dårlig og ingen bryr seg. Vi er heller opptatt av å levere bra over tid, for det viser at man har gjort en god jobb, mener Trovatn.

Powered by Labrador CMS