Si fra-systemet har fått 126 innmeldte saker etter ett år. Men Det juridiske fakultet ser at mange studenter heller bruker Jodel for å melde fra.

VARSLING: – Sier magefølelsen din at noe ikke er greit, så si fra, sier studentombud Sylvi Leirvaag.


Annonse
Si fra-systemet

1. januar 2018 innførte UiB «Si fra-systemet», et varslingssystem hvor studenter kan komme med ris og ros til universitetet.

Nå, nesten ett år etter at systemet ble lansert, har det kommet inn 126 saker til sammen: 21 grønne, 77 gule og 28 røde (se faktaboks).

Løse pulter og kalde lesesaler

I et notat fra Læringsmiljøutvalget ved UiB kommer det fram at det er variasjoner mellom fakultetene på hvor mange saker de har  fått inn.

Det juridiske fakultet hadde bare fire gule saker innmeldt. Fakultetet tror systemet er for lite kjent for studentene.

«Det man ser, er at en del studenter bruker mobilappen Jodel for å si fra om saker som angår studiemiljøet. Fakultetet antar det er fordi Jodel er anonymt, mens Si Fra ikke er det», står det i notatet.

Blant sakene de har fått inn er løse pulter og en dør som smalt veldig når den ble lukket. De har ellers fått en del klager på kalde lesesaler.

«Det juridiske fakultet har mottatt en del klager om temperaturen på lesesalene, slik de også har fått tidligere år. JSU har også fått slike klager. Det er kjøpt inn en del pledd til studentene, men fakultetet opplever ingen bedring når det gjelder temperaturen», står det i notatet.

Må gjøre systemet mer kjent for studentene

Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, sier det er vanskelig å ta stilling til om antall saker som har kommet inn er høyt eller lavt.

LAV TERSKEL. – At saken er viktig for studenten er det som betyr noe, sier viserektor Oddrun Samdal. ARKIVFOTO: STUDVEST.

– Det som er viktig for oss er å gjøre systemet kjent for studentene slik at det blir tatt i bruk, sier hun.

Hun forteller at de har en forventning om å få inn flest gule saker, dette er bra fordi de får tatt tak i dem før de utvikler seg til å bli røde. I tillegg sier hun at det er hyggelig å få positive tilbakemeldinger.

– Tilbakemeldinger er viktig. Når det gjelder de røde sakene håper vi at studentene kjenner seg trygg på at de blir behandlet raskt, og jeg har ikke fått andre indikasjoner enn at dette gjennomføres på en trygg og rask måte, sier Samdal.

Flest på HF

Det humanistiske fakultetet (HF) er det fakultetet som fram til november hadde fått inn flest saker, 20 i alt.

Men fakultetet har blandede erfaringer med Si fra-systemet.

De mener det er et godt verktøy for at saker blir mottatt, men opplever at noen av sakene som kommer inn heller kunne blitt løst på andre måter enn gjennom Si fra-systemet. «Dette gjelder for eksempel manglende litteraturlister, forsinket sensur eller drift av lesesaler. Grenseoppgangen mot Si Fra bør bli tydeligere her», står det i notatet.

Av de sakene som har kommet inn ved HF, omhandlet fire av ni røde meldinger den samme saken. Dette var en klage på en medstudent. I tillegg var det en sak som handlet om en student som følte seg upassende omtalt av en ansatt, og tre saker gjaldt røyking i borggården på Sydneshaugen skole.

«Den personalansvarlige enheten ble informert, og har meldt at de har fulgt opp overfor den ansatte» informerer fakultetet om i notatet.

Det er viktig å si ifra

– Det skulle nok ha vært flere innmeldte saker enn det er. Noen tør ikke å si fra, mens andre vil ikke fordi de føler at det ikke er så lav terskel for å si fra som det skal være, sier studentombudet ved UiB, Sylvi Leirvaag.

Hun forteller at universitet ønsker og oppfordrer studentene til å si fra, fordi de da kan gjøre noe med situasjonen og forbedre den. Ting blir dessverre ikke oppdaget av seg selv.

– Noen kommer til meg og lurer på om saken de har bør meldes fra om i Si fra-systemet. Jeg kan være en samtalepartner, og studenter kommer til meg med mange forskjellige saker. De kan selvfølgelig velge å si fra her også, forteller hun.

Leirvaag sier mye eskalerte med #metoo, da ble det mobilisering rundt seksuell trakassering. Hun forteller at noen har den oppfatningen at Si fra-systemet bare handler om seksuell trakassering, men i realiteten handler det om mye mer.

– Sier magefølelsen din at noe ikke er greit, så si fra. Kanskje det at du sier fra, vil føre til at studenter i framtiden vil slippe å gå gjennom det samme, sier studentombudet.

Den oppfatningen deles av viserektor Samdal.

– Det at studentene er usikre på hvilke saker som skal meldes om i Si fra er en tilbakemelding om at vi må jobbe mer med å synliggjøre, og gi flere eksempler på saker. Hvis de har en sak de har lyst til å melde inn, så ser ikke vi på om de er små eller store. At saken er viktig for studenten er det som betyr noe.

Kommentarer

kommentarer