Alle sakene som var oppe til behandling endte med annullering og utestengelse for studentene ved universitetet.

ULIK TILNÆRMING: De offentlige utdanningsinstitusjonene i Bergen har valgt forskjellige tilnærminger til bruken av kunstig intelligens. FOTO: Studvest (arkiv)


Tre studenter har blitt utestengt fra Universitetet i Bergen (UiB) som følge av fusk ved bruk av kunstig intelligens (KI) det siste året. Prorektor for utdanning ved UiB, Pinar Heggernes, skriver i en e-post til Studvest at sakene var oppe til vurdering i Den sentrale klagenemnd. Nemnda fatter endelige vedtak i saker som omhandler mistanke om fusk ved universitetet.  – … Read More

Stadig flere norske utdanningsinstitusjoner sliter med å fylle alle studieplassene sine.

FÅ MØTTE OPP: NLA Høgskolen er blant skolene hvor færrest søkere møtte opp sammenliknet med antallet plasser. FOTO: Andrea Olsen (arkiv)


Flere utdanningsinstitusjoner opplever en kraftig nedgang i antall møtte studenter, skriver avisen Khrono, som har publisert lister over antall møtte studenter per plass denne høsten. Blant studiestedene med tilholdssted i Bergen er det ved NLA Høgskolen at færrest studenter møtte opp sammenlignet med antall planlagte studieplasser. Skolen har et snitt på 0,57 søkere møtt per plass. Tallene kommer fra Samordna … Read More

A report shows that a lot of students have alcohol related problems. We spoke to some students about their relationship with the substance.

ALCOHOL: Drinking is an integral part of many students' lives. PHOTO: Archive


For many, drinking alcohol is an integral part of the university culture.  Usually, when starting a new degree, students prioritize socializing in order to find new friends to spend the coming time with. This can be intimidating, and some may turn to alcohol to lower their inhibitions.  A recently conducted SHoT supplementary survey reveals that when it comes to students, … Read More

Onsdag gikk startskuddet for høstens studentvalg ved HVL. Nå kan du være med på å avgjøre hvem som skal påvirke studiehverdagen din på HVL.

STUDENTVALG: Denne uken åpnet valgurnene på HVL. Studentene har nå en uke på seg til å stemme på de som kan påvirke studiehverdagen deres. FOTO: Alexandra Lunstøeng


Tiden er inne for nok et studentvalg ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). På høsten velges representanter til Studenttinget, mens det blir valgt inn representanter til Arbeidsutvalget på våren. Ved å stemme ved valg er man med på å påvirke studiehverdagen sin på HVL. Hva er Studenttinget på Vestlandet? Studenttinget på Vestlandet (STVL) er det øverste studentpolitiske organet ved HVL, og … Read More

Diskusjonen om bokhandelens plass på Høgskulen på Vestlandet (HVL) har rullet gjennom våren. På Studentsenteret vil Venstrealliansen heller ha rom for studentfrivillighet enn bokhandel.

FJERNES? Denne sjappa forsvinner hvis Venstrealliansen får det som de vil. FOTO: Anna Jakobsen (arkiv)


Tidligere dette semesteret skrev Studvest at Høgskulen på Vestlandet (HVL) ønsker å fjerne bokhandelen Akademika fra campus Kronstad. Den gangen svarte flere studenter Studvest snakket med at de ønsket å beholde bokhandelen. Det ble opprettet en underskriftskampanje som etter en arbeidsuke ble stengt med 191 underskrifter. Nå er det fremmet et forslag i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SPUiB) om å … Read More

Det er stor forskjell i hvor mye de største offentlige studiestedene i Bergen bruker på PR- og reklamebyråer.

UTDANNINGSINSTITUSJONENE: De største offentlige studiestedene i Bergen brukte til sammen over syv millioner kroner på PR- og reklamebyråer i 2022. FOTO: Johanne Marlene Hansen / Jeffrey Meijer / Henriette F. Thorkildsen (arkiv)


Tre av Bergens største utdanningsinstitusjoner brukte samlet over syv millioner kroner på PR- og reklamebyråer i 2022. Universitetet i Bergen (UiB) troner øverst på listen. I 2020 inngikk universitetet en fireårig avtale med reklamebyrået Try som har en årlig kostnad på 6,25 millioner kroner. Deretter på listen følger Høgskulen på Vestlandet (HVL) med 814.900 kroner og Norges Handelshøyskole (NHH) som … Read More

HVL-studenten Jone Snilstveit balanserer proffdansing med ingeniørutdanning. Nå har han ledet Hadia Tajik over parketten foran store deler av den norske befolkningen.

TRAVEL: Det er ikke alltid like lett for Jone Snilstveit å få hverdagen til å gå opp. PRESSEFOTO: Espen Solli / TV2


Skal vi danse har siden 2006 vært en lørdagstradisjon for mange. En skål med smågodt, Trine Dehli Kleve og en hel sofa uten danseerfaring som prøver å gjette seg frem til poengsummen. Programmets proffdansere fremstår som allvitende, urørlige læremestere som byr på en ny fortryllende koreografi hver uke. I år har en av disse vært HVL-studenten Jone Snilstveit. Han har … Read More

Det er ikke sikkert at studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) får tildelt fullt Erasmus-stipend våren 2024. Flere studenter reagerer på den eventuelle endringen.

UTVEKSLING: Jusstudent Kristoffer Ulvang er en av dem som skal reise på utveksling til våren. FOTO: Aurora Aga Åsheim


Fredag 1. september gikk fristen ut for UiB-studenter som ville søke om å dra på utveksling vårsemesteret 2024. I den sammenheng har det blitt kjent at det er usikkert hvor mye studentene kommer til å få i støtte gjennom Erasmus-stipendet. Normalt får alle studenter som velger å studere innenfor EU, tilbud om finansiering gjennom Erasmus-stipendet. Dette pleier ifølge Direktoratet for … Read More

En rekke bergensstudenter kan være omfattet av klagevedtak som ikke er gyldige.

INSTITUSJONER: Det varierer stort hvor mange saker som har vært oppe i Felles klagenemnd fra de ulike studiestedene. ARKIVFOTO: Johanne Marlene Hansen / Jeffrey Meijer / Henriette F. Thorkildsen


I sommer har det stormet rundt Felles klagenemnd. Nemnda er et offentlig organ som behandler klager på enkeltvedtak som er gjort av en høyere utdanningsinstitusjon, for eksempel et vedtak på at en student er tatt i fusk. Dersom studenten ikke er enig i vedtaket som er gjort, kan hen anke sagen til Felles klagenemnd. Bakgrunnen for oppmerksomheten har blant annet … Read More

På valglistene til kommunestyrevalget i Bergen kommune finner vi flere studenter. Studvest har undersøkt valglistene, og presenterer her en oversikt over hvilke studenter som er blant de 30 øverste kandidatene på valglistene til samtlige partier som stiller lister til høstens kommunestyrevalg.

KANDIDATER: Johanna Fond (Ap), Martin Jonsterhaug (FrP) og Ester Mjøs Enes (KrF) er blant studentene som stiller til årets kommunevalg i Bergen. FOTO: Thomas Aarheim Nilsen / Francisco Munoz / KrF


Vi har også spurt de øverste studentkandidatene på hver liste om hvorfor de representerer nettopp sitt parti, og hvilke politiske saker de er opptatte av. Sondre Torvanger Hillestad (Høyre) – Hvorfor stiller du til valg for Høyre? – Jeg stiller til valg for Høyre fordi det er et parti med stor tro på enkeltmennesket. Det er viktig for meg at … Read More